Šola zdravega življenja

je skupinsko bivanje zunaj domačega kraja, ki ga kot sekundarno preventivo organiziramo vsako leto dvakrat, pozimi v Termah Šmarješke Toplice in spomladi v hotelih Valamar v Poreču, po nekoliko nižjih cenah od rednih. Če se bo pokazala možnost, bomo šolo zdravega življenja organizirali še kje, saj to ni zgolj letovanje v zdravem naravnem okolju, pač pa tudi pridobivanje koristnih napotkov za zdravo življenje v domačem okolju.

Program šole vsebuje razne oblike gibalnih dejavnosti, informativna predavanja in posvetovalne delavnice o zdravi prehrani. Na morju pa je poudarek na vadbi v naravi in večurnih pohodih.

Enodnevni izleti

so namenjeni ogledom kulturnih, naravnih, etnografskih, zgodovinskih in drugih znamenitosti Slovenije. Krepijo zavest o pripadnosti klubu in poglabljajo prijateljske odnose med člani. Izlete organiziramo praviloma enkrat mesečno, razen januarja.

Družabna srečanja

organiziramo ob novem letu in pred poletjem. Za druženje članstva in druge klubske dogodke skrbi komisija za izlete, pomagajo pa vodje vadbenih skupin.

Vsa srečanja članov – tudi klepetalnice pred vadbo in po njej – utrjujejo prijateljske vezi med člani in krepijo pripadnost klubu.