Program celovite vseživljenske rehabilitacije koronarnih bolnikov (VRKB)

Program temelji na predlogu Združenja kardiologov Slovenije, ki delovanje koronarnih klubov in društev uvršča v tretjo fazo rehabilitacije koronarnih bolnikov, torej po zdravljenju v bolnišnici, ambulantah in zdraviliščih.

Vsebina našega programa pa je sad dolgoletnih prizadevanj in usklajenega delovanja strokovnjakov in vodstva kluba. Na osnovi pridobljenih izkušenj in priporočil kardiološke stroke ga bogatimo in prilagajamo potrebam članstva in možnostim kluba.


Vsebina programa

  • Gibalne dejavnosti in preverjanje njihovih učinkov
  • Zdravstveno izobraževanje in pomoč pri reševanju psihičnih težav
  • Druženje članstva

UČINKE PROGRAMA preverjamo v vadbenih skupinah enkrat letno, najpogosteje s 6-minutnim testom hoje in anketiranjem članov. Rezultati – telesna zmogljivost posameznika in vadbene skupine – so pomembna informacija vaditeljem za načrtovanje skupini prilagojene vadbene ure.