Pomen prostovoljstva za delovanje, razvoj in obstoj KKL

Prostovoljstvo ima v klubu dolgoletno tradicijo in je njegov neizčrpni kadrovski vir. Prostovoljci smo l. 1981 ustanovili klub. Ob pomoči mentorjev smo določili njegov program in ga postopoma razvili do vsebine, primerljive rehabilitaciji v zdravstvenih ustanovah. Na področjih vadbe, zdravstvenega izobraževanja, prehrane in obnovitvene rehabilitacije zagotavljamo odlično ekipo izvajalcev. Z denarjem, zbranim za gradnjo telovadnice, smo desetletja skrbno ravnali in ga v banki plemenitili do vsote, potrebne za izgradnjo našega doma, ki nam sedaj omogoča izvedbo vseh naših dejavnosti.


Organiziranost in naloge prostovoljcev

Prostovoljci sami odločajo, kaj in koliko so pripravljeni delati, po svoji želji izbirajo področje dela, se vključujejo v skupine in prevzemajo naloge, ki jih zanimajo, prevzete naloge pa do preklica vestno opravljajo brezplačno in brez kakršne koli materialne koristi.

Prostovoljske skupine delujejo od l. 2012. Povezane v mrežo skrbijo za vsebino programa, zagotavljajo njegove izvajalce, organizirajo in koordinirajo delo v svojih skupinah ter sodelujejo z drugimi skupinami, zlasti z vodstvom kluba.

Vse skupine skupaj pokrivajo celotno področje delovanja kluba in zanj zagotavljajo vse potrebne pogoje – prostorske, kadrovske in finančne. Prostorske pogoje smo z novo stavbo zadovoljivo rešili, kadrovske tudi z usposobljenimi strokovnimi kadri in prostovoljci. Nerešen problem je financiranje, edina stalna vira sta članarina in sredstva FIHO, ki pa žal ne zadostujeta za kritje stroškov celotnega programa.

Člane vabimo, da se odločite za prostovoljsko delo in po svojih zmožnostih prispevate k razvoju in ugledu našega kluba.

Bodimo radovedni in dejavni, zaupajmo vase, ker zmoremo več, kot si mislimo!