Gibalne dejavnosti in preverjanje njihovih učinkov

V programe rehabilitacijske vadbe si prizadevamo vključiti čim večje število

koronarnih bolnikov. Skupine štejejo 10 do 20 članov, ki vadijo vsaj dvakrat tedensko. Vsaka skupina ima svojega vodjo, ki povezuje in usmerja člane, je organizator in osnovni informator v skupini.

V vadbene skupine vključujemo člane na podlagi obremenitvenega testiranja in ugotovljene telesne zmogljivosti, priporočila kardiologa ali lečečega zdravnika.

Vadba je strokovno vodena in prilagojena telesnim zmogljivostim udeležencev. Vodijo jo strokovno usposobljeni vaditelji. 

S šestminutnim testom hoje preverjamo učinke programa in ugotavljamo izboljšanje zdravstvenega stanja članov, dosežene rezultate vadbenih skupin in kluba kot celote.