Informativna predavanja potekajo o

… dejavnikih tveganja za koronarno bolezen,

… znakih in zdravljenju koronarne bolezni,

… pomenu vseživljenske rehabilitacije,

… znakih in zdravljenju drugih bolezni.


Svetovalne pogovore

s področja srčno-žilnih bolezni in dejavnikov tveganja pripravljamo v manjših skupinah v klubskih prostorih. Pogovore vodijo zdravniki specialisti in drugi strokovnjaki s področja zdravljenja in rehabilitacije koronarne bolezni.

Delavnice zdrave prehrane organiziramo, ko je prijavljenih dovolj udeležencev in so zagotovljeni finančni pogoji.


Tečaj prve pomoči z uporabo avtomatičnega defibrilatorja (AED)

Za pridobivanje znanja in urjenje veščin za pomoč ob srčnem zastoju so tečaji namenjeni predvsem vaditeljem in svojcem članov. Organiziramo jih  tudi za skupine zunaj Ljubljane, če je zanje prijavljenih najmanj 20 udeležencev.


O terminih predavanj, svetovalnih pogovorih in tečajih TPO (temeljnih postopkov oživljanja) člane podrobneje seznanjamo s plakati in pojasnili vodij vadbenih skupin in na spletni strani KKL.


Pomoč pri reševanju psihičnih težav

Psihičnih težav, ki spremljajo koronarno bolezen, zlasti po infarktu, ne smemo zanemarjati. Z njimi se moramo seznaniti, jih pravočasno vključiti v rehabilitacijo in zdraviti kot druge dejavnike tveganja. Zato za člane, ki tovrstno pomoč potrebujejo, pripravljamo svetovalne pogovore in delavnice psihičnega sproščanja. Pogoj za individualne posvete oz. delavnico so zagotovljena finančna sredstva.