KORONARNI KLUB LJUBLJANA

Koronarni klub Ljubljana (KKL) je bil ustanovljen leta 1981 kot prva neprofitna prostovoljska humanitarna skupnost koronarnih bolnikov, ki so ob pomoči in sodelovanju zdravnikov zasnovali program vseživljenjske rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov ter preprečevanja bolezni srca in ožilja.
Klub deluje in se uspešno razvija že več kot 35 let.
Od 1997 je KKL eden od ustanoviteljev in članov Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije. Ministrstvo za zdravje mu je dodelilo status humanitarne organizacije. Vključen je v slovensko mrežo prostovoljskih organizacij in vpisan v register prostovoljstva. Od ustanovitve nepretrgoma sodeluje s Centrom za preventivno kardiologijo UKC in od 1992 s Centrom za rehabilitacijo v Šmarjeških Toplicah. Vseživljenjsko rehabilitacijo koronarnih bolnikov izvajamo po priporočilih kardiološke stroke in ob pomoči strokovnega vodstva kluba. Program vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov obsega:

  • gibalne dejavnosti,
  • zdravstveno izobraževanje,
  • pomoč pri reševanju psihičnih težav,
  • sekundarno preventivo,
  • preverjanje učinkov programa,
  • druženje članstva.

Delovanje kluba omogočamo člani s članarino in prostovoljnim delom. Izvedbo VRKB (kadrovske, prostorske in finančne pogoje) zagotavljajo upravni odbor, njegove komisije in vodje vadbenih skupin.


Dodatne informacije najdete v našem INFORMATORJU.


ZGODOVINA KLUBA

Pobudo za ustanovitev kluba sta dala 1980 prof. dr. Dušan Keber in prof. dr. Irena Keber, ki sta vodila ambulantno rehabilitacijo na Kliničnem oddelku za žilne bolezni. Poznala sta težave koronarnih bolnikov in s takratnimi udeleženci rehabilitacije ustanovila koronarni klub. Najaktivnejši med 42 ustanovitelji so bili Uroš Šušterič, Zoran Naprudnik in Dušan Trotovšek.

Z ustanovitvijo kluba so opravili pomembno in zahtevno delo, ker so omogočili redno strokovno vodeno vseživljenjsko rehabilitacijo koronarnih bolnikov zunaj zdravstvenega sistema.

Vsa leta delovanja so pri snovanju in realizaciji programa pomagali poleg dr. Irene Keber še drugi zdravniki in predstojniki kliničnega oddelka za žilne bolezni, zlasti dr. Tatjana Zorko, dr. Barbara Gužič – Salobir, dr. Borut Jug in drugi.


CILJ IN NAMEN KKL

Ves čas sta bila namen in cilj kluba zagotoviti koronarnim bolnikom nadaljevanje rehabilitacije, začete v ambulanti UKC ali zdraviliščih, v krajih njihovega bivanja ter jim tako omogočiti čimboljšo kakovost zdravja in življenja.

Po zdravljenju v bolnišnici ter rehabilitaciji je tak bolnik negotov in pogosto ostaja sam s svojimi dvomi. Za reševanje težav in stisk potrebuje pomoč tako sam, kot njegovi svojci. Najlažja pot do te pomoči je gotovo srečevanje in izmenjava izkušenj z bolniki, ki so imeli enake težave. Uspešno jih odpravljajo, ko so vključeni v program vseživljenjske rehabilitacije, ki jim jo zagotavlja članstvo v koronarnem klubu.

Najpomembnejši člen in gibalo delovanja kluba so vadbene skupine. Organizirane so v krajih bivanja koronarnih bolnikov: Ljubljana, Domžale, Kamnik, Log-Dragomer, Litija in Logatec.