Gibalne dejavnosti in preverjanje njihovih učinkov

Namen in cilji gibalnih aktivnosti so krepitev telesne zmogljivosti in psihične stabilnosti ter vsestransko dobrega počutja koronarnih bolnikov. Učinke vadbe občasno tudi preverjamo. Rehabilitacijska vadba poteka v dvorani in v naravi ter vključuje:

… aerobno – dinamično vadbo,

… program G-I-O,

… vadbo sede, prilagojeno omejitvam gibalnega sistema,

… nordijsko hojo, sprehode in druge oblike gibanja.


Učinke vadbe preverjamo s 6-minutnim testom hoje in anketiranjem članstva.

active-18975_960_720


Nasveti članom

active-84646_960_720

Za prepričljive pozitivne učinke redne telesne dejavnosti na zdravje zadostuje že zmerno gibanje.

Svetujemo tiste zvrsti gibanja, ki so vam najljubše in, ki jih najlažje vključite v svoj vsakdan in ki ustrezajo vašim telesnim zmogljivostim, starosti in zdravstvenemu stanju.


Urniki vadb