Ustanovitveni dokumenti

Akt o ustanovitvi

Odločba KKL

Statut KKL

Pravilnik o volitvah v organe KKL

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju KKL

Pravilnik o notranji organizaciji KKL

Člani upravljanja KKL

Podatki o zaposlitvah v KKL

Vabila in zapisniki zborov članov

Vabilo na zbor članov KKL 2024

Vabilo na zbor članov KKL 2023

Zapisnik 8. sestanka UO KKL (18.3.24)

Zapisnik 7. sestanka UO KKL  (26.7.23)

Zapisnik zbora članov 2020

Vabilo na zbor članov KKL 2020

Soglasje h kandidaturi

Zapisnik sestanka upravnega odbora KKL, marec 2019

Dokumentacija razno

Program KKL za 2024

Finančni načrt za 2024

Poslovno poročilo za 2023

Finančno poročilo za 2023

Poročilo NO za 2023

Poročilo “Holesterol PSG

Letno Poročilo Ajpes za 2023


Program KKL za leto 2023

Finančni načrt KKL za leto 2023

Finančno poročilo KKL 2022

Poslovno poročilo KKL 2022

Mreženje in partnerstvo KKL

Obravnava hiperholesterolemije – Novartis

Program IPO v času epidemije Covid-19

Izobraževanja v KKL v letu 2021

Predstavitev glavnih dejavnosti in rezultatov

Program delovanja KKL z modelom COVID-19 na daljavo

Priročnik IPO

Finančno poročilo KKL 2020

Poslovno poročilo KKL 2020

Program KKL 2020

NO 2019, poročilo za tisk

Finančni načrt KKL 2020, rebalans Covid-19

Finančno poročilo KKL 2019

Poslovno poročilo KKL 2019

Finančni načrt KKL 2018

Bilten KKL 2018

Finančno poročilo KKL 2017

Poslovno poročilo KKL 2017