Ustanovitveni dokumenti

Akt o ustanovitvi

Odločba KKL

Statut KKL

Pravilnik o volitvah v organe KKL

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju KKL

Pravilnik o notranji organizaciji KKL

Člani upravljanja KKL

Podatki o zaposlitvah v KKL

Vabila in zapisniki občnih zborov

Zapisnik zbora članov 2020

Vabilo na zbor članov KKL 2020

Soglasje h kandidaturi

Zapisnik sestanka upravnega odbora KKL, marec 2019

Dokumentacija razno

Mreženje in partnerstvo KKL

Obravnava hiperholesterolemije – Novartis

Program IPO v času epidemije Covid-19

Izobraževanja v KKL v letu 2021

Predstavitev glavnih dejavnosti in rezultatov

Program delovanja KKL z modelom COVID-19 na daljavo

Priročnik IPO

Finančno poročilo KKL 2020

Poslovno poročilo KKL 2020

Program KKL 2020

NO 2019, poročilo za tisk

Finančni načrt KKL 2020, rebalans Covid-19

Finančno poročilo KKL 2019

Poslovno poročilo KKL 2019

Finančni načrt KKL 2018

Bilten KKL 2018

Finančno poročilo KKL 2017

Poslovno poročilo KKL 2017